Professorerne ved Rigshospitalet


Sammenslutningen af professorer ved Rigshospitalet blev dannet i 1995 og har til formål at varetage akademiske interesser samt forhold vedrørende ansættelse og virke for professorerne på Rigshospitalet.

Sammenslutningen sigter på at fremme medlemmernes faglige og kollegiale kontakt med henblik på

· at fremme de kliniske fags udvikling

· at fremme de enkelte medlemmers kendskab til udviklingen inden for andre fag

· at styrke videnskab og undervisning ved Københavns Universitet, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

· at fremme kontakten med professorer ved landets øvrige universitetshospitaler

· at sikre rimelige arbejds-, ansættelses- og aflønningsforhold for professorerne*
*SPRH forhandler ikke ansættelse og lønforhold for sine medlemmer