SPRH

Go to content

Main menu:

 
Velkommen til sammenslutningen af professorer ved Rigshospitalet 

Formålet med Sammenslutningen er at varetage akademiske og ansættelsesmæssige interesser for lægevidenskabelige professorer ved Rigshospitalet. Sammenslutningen tilsigter desuden at befordre medlemmernes faglige og kollegiale kontakt med henblik på:

 
at fremme de kliniske fags udvikling (professorernes særlige
ansvar), bl.a. ved initiering og prioritering af ny forskning samt ved styrkelse af de forskningsbærende strukturer i   Rigshospitalet og det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet (SUND)
at fremme de enkelte medlemmers kendskab til udviklingen i andre sundhedsfaglige områder
at styrke videnskab og undervisning på SUND
at fremme kontakten mellem Rigshospitalet og universiteter i RegionH
at fremme kontakten med professorer ved landets andre universitetshospitaler, specielt med SUND-ansatte professorer ved øvrige hospitaler i RegionH
at sikre rimelige forhold for forskningen ved Rigshospitalet
Opslagstavlen

’Den fremtidige læge’ & festmiddag
Onsdag d. 21. november 2018 kl. 16.15, Tribeca NV, Bygmestervej 2, 2400 København NV

Læs invitationen her

Læs formandens seneste beretning her 
 
 
Back to content | Back to main menu